شهدا با اهدای خون خود انقلاب و نظام را بیمه کردند

شهدا با اهدای خون خود انقلاب و نظام را بیمه کردند

به گزارش خبرنگار دارانیوز :چند روز پیش وقتی گذرم به طرف باغ رضوان  مرندافتاد، نمی دانم چه چیزی باعث گردید تا به سوی این گلزارشهدای هشت سال دفاع مقدس نظرم جلب شود وسری به گلزار معطهر این عزیزان بزنم ؛نمی دانم با چه احساسی چشمم را به منطقه دوخته با نزدیکتر شدن به آن مکان