مدافعان‌حرم نماد برادری مسلمانان و دژ مستحکم اسلام در برابر نفاق هستند

مدافعان‌حرم نماد برادری مسلمانان و دژ مستحکم اسلام در برابر نفاق هستند

داراخبر،امام‌معه اهل‌سنت ارومیه با اشاره به اینکه نباید عوامل ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی در ممالک اسلامی برجسته شود، گفت: مدافعان‌حرم اعم از شیعه و سنی نماد اتحاد و برادری مسلمانان و دژ مستحکمی در برابر نفاق و زیاده‌خواهی دشمنان اسلام هستند.