مانور آموزشی عملیاتی رفتار شناسی حریق برگزار شد
مدیر عامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری تبریز ؛

مانور آموزشی عملیاتی رفتار شناسی حریق برگزار شد

«مانور آموزشی عملیاتی رفتار شناسی حریق» با رویکرد آموزش و ارتقاء توان عملیاتی آتش نشانان در محل ایستگاه شماره ۱۳ آتش نشانی تبریز برگزار شد