نارضایتی شهروندان از سازمان نظام مهندسی ساختمان

نارضایتی شهروندان از سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گزارش دارانیوز:سعید محدث با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: اکثر مراجعان به سازمان نظام مهندسی ساختمان از وضعیت حاکم بر این سازمان گله‌مند هستند. وی تصریح کرد: طولانی شدن زمان بررسی طرح‌ها و نقشه‌های ساختمانی از جمله موارد نارضایتی شهروندان از این سازمان، در مراجعات و دیدارهای مردمی است. محدث با اشاره به طولانی