وزارت ارشاد نباید با تصمیمی مبهم، زمینه ساز تضییع حقوق خبرنگاران شود

وزارت ارشاد نباید با تصمیمی مبهم، زمینه ساز تضییع حقوق خبرنگاران شود

به گزارش دارا نیوز: محمد اسماعیل سعیدی با بیان این مطلب افزود:در طول سال‌های گذشته در اغلب حوزه‌ها تجربه ثابت کرده است که اگر بیمه به صورت یارانه و غیر مستقیم پرداخت شود زمینه تضییع حقوق کارکنان فراهم می شود. وی با اشاره به اعتراض شدید کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به این تصمیم وزارت