یارکشی سرافراز و معاونش/ دعوا چه زمانی علنی می‌شود؟

یارکشی سرافراز و معاونش/ دعوا چه زمانی علنی می‌شود؟

اطلاعات درزکرده از صداوسیما نشان می دهد اختلافات میان رییس و معاون سیما بالا گرفته و چه بسا در هفته های آتی به یک زلزله در این سازمان منجر شود. به گزارش گروه فرهنگی داراخبر، علی اصغر پورمحمدی بی تردید بزرگترین نام قهرکرده از دوره مدیریت ضرغامی بود که با آغاز ریاست سرافراز با سلام