ما را به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان بانوی سبز!

ما را به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان بانوی سبز!

به گزارش داراخبر،مدارس تهران دوشنبه ۲۸ دی و سه شنبه ۲۹ دی به دلیل آلودگی شدید هوا و ناسالم بودن هوا، تعطیل بودند و حتی ادارات روز سه شنبه با ۲ ساعت تاخیر کار خود را آغاز کردند. «معصومه ابتکار» معاون رئیس‌جمهور ایران و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز به دلیل این اتفاق و بجای عذرخواهی