شماره تلفن های جدید استان آذربایجانشرقی را اینجا ببینید

شماره تلفن های جدید استان آذربایجانشرقی را اینجا ببینید

به گزارش دارانیوز:در راستای اجرای طرح هم کدسازی، تمام پیش شماره های شهرستان ها و روستاهای آذربایجان شرقی حذف می شود و شماره تلفن های ثابت نیز از هفت به هشت رقم افزایش خواهديافت و پیش شماره تمام شهرستان ها ۰۴۱ خواهد بود. در پی این تغییرات شماره تلفن های ثابت شهرستان های تبریز، آذرشهر،