شهرستان مرند با تولید ۲۵۰ تن قارچ خوراکی به خودکفایی رسید

شهرستان مرند با تولید ۲۵۰ تن قارچ خوراکی به خودکفایی رسید

دارانیوز:معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند با اشاره به فعالیت های چشمگیری که از ۲ سال پیش در شهرستان مرند در زمینه آموزش، راه اندازی و تولید قارچ خوراکی از نوع دکمه ای در این مدیریت آغاز شده بود حال به نتیجه رسیده و هم اکنون با تولید بیش از ۲۵۰ تن قارچ خوراکی زمینه اشتغال زایی ۲۷ نفر را فراهم نموده است.