شهر که بی کلانتر شود، قورباغه هفت تیر کش می شود!

شهر که بی کلانتر شود، قورباغه هفت تیر کش می شود!

به گزارش داراخبر، این روزها کار انتخاب شهردار مرند بجایی رسیده است که بعضی از دهیاران شهرستان نیز در صدد معرفی و تحمیل خود بعنوان شهردار بوده و از طرفی شهرداران بعضی از شهرهای کوچک  که از مدیریت یک واحد کوچک شهرداری نیز عاجز هستند مدعی حضور در شهرداری و نشستن بر جلوس شهر مرند

تبلhttp://www.daranews.ir/wp-content/uploads/2021/10/1دارا-خبر.jpgیغات تبلhttp://www.daranews.ir/wp-content/uploads/2021/10/1دارا-خبر.jpgیغات تبلhttp://www.daranews.ir/wp-content/uploads/2021/10/1دارا-خبر.jpgیغات کد اعلام وصول پایگاه خبری