مبارزه با کالای قاچاق یک وظیفه ملی است

مبارزه با کالای قاچاق یک وظیفه ملی است

داراخبر،علیار راستگو معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مرند گفت: ورورد کالای قاچاق آسیب جدی بر اقتصاد کشور وارد می کند و مبارزه با قاچاق کالا یک وظیفه ملی است .