برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه آفت مینوز گوجه فرنگی

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه آفت مینوز گوجه فرنگی

به گزارش دارانیوز، کارشناس مدیریت حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در این کارگاه  که در شهر کشکسرای شهرستان مرند برای کشاورزان و گوجه کاران آن منطقه تشکیل شده بود با اشاره به اهمیت مبارزه با آفت مینوز گوجه فرنگی برلزوم مبارزه صحیح با این آفت جهت جلوگیری از خسارت تاکید کرد . وی در