گروه های تکفیری فرزند آمریکا و صهیونیستها هستند

گروه های تکفیری فرزند آمریکا و صهیونیستها هستند

دارانیوز:نعمت زاده امام جمعه شهرستان مرند گفت: ستم فاحشی است که امروز به نام اسلام در حال وقوع می باشد و همه کشورهایی که خاستگاه دینی و مذهبی هستند مورد تهدید این جریان قرار گرفته اند. این جنک بین شیعه و سنی نیست بلکه جنک بین اسلام و کفر است.