استقرار ۱۴۷پایگاه ثابت وسیار کمیته امداد(ره) شهرستان مرند برای جذب کمکهایی مردمی

استقرار ۱۴۷پایگاه ثابت وسیار کمیته امداد(ره) شهرستان مرند برای جذب کمکهایی مردمی

دارانیوز:مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مرنددرنشست خبری با اصحاب رسانه گفت: جشن نیکوکاری همزمان با سراسر کشور در روزهای چارشنبه و پنجشنبه و جمعه از ۱۳تا ۱۵اسفند ماه در این شهرستان برگزار خواهد