صدور حکم اعدام برای ۵ متجاوز به عنف در مرند

صدور حکم اعدام برای ۵ متجاوز به عنف در مرند

به گزارش داراخبر،یوسف ضیامهر از صدور احکام اعدام برای پنج نفر از متهمان متجاوز به عنف در شهرستان مرند خبر داد و اظهار کرد: دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی پس از رسیدگی و تشکیل جلسات متعدد محاکمه و بررسی اسناد و مدارک موجود، هر پنج نفر متهم پرونده را به اعدام محکوم و در خصوص