الگوی مصرف در کشور نیاز به اصلاح دارد

الگوی مصرف در کشور نیاز به اصلاح دارد

به گزارش دارانیوز دکترمحمد حسن‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگاران، در خصوص نقش مردم و تشکل‌های مردمی در اقتصاد مقاومتی، گفت: درست است که فعالیت‌های اقتصادی مربوط به حاکمیت است اما قسمت عمده اقتصاد مقاومتی به مردم برمی‌گردد چرا که اجرای سیاست‌های آن باید توسط بخش خصوصی و مردم انجام گیرد. وی ادامه داد: وقتی صحبت