بیش از ۶۰ درصد کانون های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان‌شرقی در روستاها فعالیت دارند
مدیر ستاد فهما آذربایجان شرقی:

بیش از ۶۰ درصد کانون های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان‌شرقی در روستاها فعالیت دارند

داراخبر،هادي نيا گفت: بيش از ۶۰ درصد کانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان آذربايجان‌شرقي در روستاها فعال است که نشان از اهميت ديدگاه ترويجي ستاد فهما در حوزه فرهنگ روستايي مي باشد.