نچه از شورای چهارم مشاهده شد تئوریزه کردن بی عدالتی،تبعیض و سهم خواهی در شورا بود

نچه از شورای چهارم مشاهده شد تئوریزه کردن بی عدالتی،تبعیض و سهم خواهی در شورا بود

به گزارش دارانیوز،جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاههای تبریز در نامه ای سرگشاده به اعضای شورای شهر تبریز نسبت به عملکرد شورا واکنش نشان داده و در استانه انتخابات هیات رییسه شورا نکاتی را به اعضای شورا متذکر شدند. متن نامه به این شرح است: بسم الله کلمه المعتصمین اعضای محترم شورای اسلامی شهر تبریز سلام