مرکز امداد صنعت تاسیس شد

مرکز امداد صنعت تاسیس شد

به گزارش دارانیوز:در این جلسه پروفسور داود فدائی مشاور عالی رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی آمیکو ضمن بیان اهداف پیش روی این دانشگاه با صنعت اظهار کرد: به رغم همه تلاش های انجام شده در کشور بیکاری به عنوان معضلی اساسی بیشتر جوانان امروزی که آینده سازان جامعه هستند را تهدید کرده و بعضاٌ با