تصویب الحاق شمال اردبیل به منطقه آزاد ارس

تصویب الحاق شمال اردبیل به منطقه آزاد ارس

به گزارش  دارانیوز،  محسن خادم عرب باغی در جلسه شورای اداری شهرستان جلفا با اعلام این خبر افزود: این اتفاق موقعیت ها و مزیت های بسیار مناسبی را برای منطقه آزاد ارس به ارمغان خواهد داشت. وی با بیان اینکه ارزیابی ها نشان می دهد فعالیت های اقتصادی منطقه آزاد ارس رو به رشد و

مسجدی؛ قائم مقام مدیر عامل ارس شد

مسجدی؛ قائم مقام مدیر عامل ارس شد

به گزارش دارانیوز، محسن خادم عرب باغی در این حکم با تاکید بر انتظار ویژه دولت از منطقه آزاد ارس در زمینه جذب سرمایه گذار، گفته است: اشتغالزایی و کمک به اقتصاد ملی در کنار مسایل فرهنگی و گردشگری از اهمیت خاصی برخوردار است . وی افزوده است: ارس به عنوان دومین منطقه آزاد توسعه