آذربایجان می تواند قطب فرهنگی کشور باشد

آذربایجان می تواند قطب فرهنگی کشور باشد

به گزارش دارانیوز، عباس صالحی‌امیری شامگاه امروز در مرکز اسناد شمال‌غرب کشور مستقر در خانه اردوبادی تبریز گفت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان یک مجموعه بی نظیر در کشور و دنیا با 107 میلیون جلد کتاب، 5 میلیون نشریه، بیش از 200 میلیون سند، بیش از 38 هزار نسخ خطی نادر، 34

تبلhttp://www.daranews.ir/wp-content/uploads/2021/10/1دارا-خبر.jpgیغات تبلhttp://www.daranews.ir/wp-content/uploads/2021/10/1دارا-خبر.jpgیغات تبلhttp://www.daranews.ir/wp-content/uploads/2021/10/1دارا-خبر.jpgیغات کد اعلام وصول پایگاه خبری