دو روایت از برخورد اصلاح‌طلبان با «ناطق نوری»/ روزی که «شیخ اعتدال» نماینده طالبانیسم نامیده می‌شد ‌

دو روایت از برخورد اصلاح‌طلبان با «ناطق نوری»/ روزی که «شیخ اعتدال» نماینده طالبانیسم نامیده می‌شد ‌

دارانیوز:اگرچه اصلاح‌طلبان این روزها بنابر منافع‌شان ناطق نوری را « شیخ اعتدال» می‌نامند اما در جریان انتخابات سال ۷۶ بدترین تخریب‌ها را علیه ناطق نوری که به عنوان کاندیدای راست سنتی مطرح بود، هدایت کردند.