نانوایی‌های متخلف در آذربایجان‌شرقی بیش از ۲۲ میلیارد ریال جریمه شدند

نانوایی‌های متخلف در آذربایجان‌شرقی بیش از ۲۲ میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش داراخبر، صمد حضرتی گفت: در این مدت به ۵۳۸ پرونده وارده در این حوزه به تعزیرات حکومتی استان رسیدگی و از سوی واحدهای اجرای احکام برای ۱۵۲ پرونده محکومیت صادر شده است. وی با بیان اینکه عمده تخلف این واحدها گران فروشی، تقلب و عرضه خارج از شبکه آرد است، اظهار داشت: با توجه