آقای روحانی! در جریان این ماجرای هستید؟

آقای روحانی! در جریان این ماجرای هستید؟

دارانیوز:به عنوان نمونه طراحى داخلى این سازه با ترک تشریفات به مبلغ ٢/١٠٠/٠٠٠ یورو واگذار شد در حالی که طبق استعلام های صورت گرفته از پیمانکاران داخلی، رقم اجرا چیزی حدود ۵۰۰ الی ۹۲۶ هزار یورو برآورد شده است.