هیات رییسه دوباره مقابل نمایندگان مردم می‌ایستد؟

هیات رییسه دوباره مقابل نمایندگان مردم می‌ایستد؟

جلسه امروز پنج نماینده استیضاح کننده با وزیر علوم بدون نتیجه پایان یافت تا استیضاح فرجی دانا بیش از پیش رنگ واقعیت بگیرد. به گزارش دارانیوز، در جلسه امروز که کمیته 5 نفر استیضاح کنندگان شامل علی اصغر زارعی، محمود نبویان نمایندگان تهران و حسن آصفری نماینده اراک، قاسم جعفری نماینده بجنورد و سید ناصر