نهادهای انقلابی نباید مورد هجمه قرارگیرد

نهادهای انقلابی نباید مورد هجمه قرارگیرد

داراخبر؛قهرمانزاده فرمانده سپاه ناحیه مرند:حامیان کاندیداها و پیروان جریانات مختلف نباید بخاطر طرفداری از یک فرد یا جریان خاص، نهادهای ارزشی و تکیه گاههای نظام را مورد هجمه خویش قرار داده و تضعیف نمایند.