بهترین انارهای دنیا ارمغان باغات جلفا

بهترین انارهای دنیا ارمغان باغات جلفا

دارانیوز: اراضی حاشیه رودخانه ارس در جلفا، مناسب کشت و پرورش محصول انار بوده و به علت اینکه این درخت، مخصوص مناطق نیمه گرمسیری است، آب و هوای نیمه گرمسیری این شهرستان بزرگترین فاکتور برای پرورش و کشت انار به حساب می آید.