مرند رتبه دوم وقوع جرایم سرقتی آذربایجان شرقی را دارد

مرند رتبه دوم وقوع جرایم سرقتی آذربایجان شرقی را دارد

به گزارش داراخبر،تقی کرمی ظهر شنبه در جلسه پیشگیری از سرقت شهرستان مرند اظهار داشت: دومین جلسه پیشگیری از سرقت را درحالی برگزار می کنیم که نیروی انتظامی شهرستان مرند توفیقات روز افزونی را درکشفیات جرائم درشهرستان داشته است. وی در ادامه افزود: با این حال و با وجود انتخاب فرمانده نیروی انتظامی شهرستان به