بودجه 300 میلیون تومانی برای هفته فرهنگی تبریز

بودجه 300 میلیون تومانی برای هفته فرهنگی تبریز

به گزارش دارانیوز:حجت الاسلام احمد حمیدی امروز در نشست خبری هفته ی نکوداشت تبریز اظهار کرد که اعضای شورا یا به صورت تلفنی و یا حضوری از برنامه های هفته ی نکوداشت مطلع بودند ولی اظهار بی خبری می کنند. حمیدی ادامه  داد: طی هفته های گذشته در جلسات شورای اسامی شهر سعی در تبیین