چرااعضای شورای اسلامی شهرازپاسخگویی گریزانند؟

چرااعضای شورای اسلامی شهرازپاسخگویی گریزانند؟

به گزارش دارانیوز؛اصولا آنچه به نظر معقول می رسد این است که انسان همواره به دنبال عرصه ای برای نمایش توانمندی های خود می باشد و از کوچکترین فرصت برای اثبات لیاقت و شایستگی هایش استفاده می نماید اما با این وجود چرا اکثر اعضای شورای اسلامی شهر مرند از مصاحبه کردن با اصحاب رسانه