جاده وحشت هر روز زخمی و کشته دارد

جاده وحشت هر روز زخمی و کشته دارد

به گزارش دارانیوز، این کم عرض بودن جاده و نداشتن خیلی از استانداردهای لازم باعث شده تا ساکنان دو شهرستان بزرگ و پرجمعیت آذربایجان شرقی یعنی مرند و جلفا نسبت به این موضوع اعتراض کنند و بزرگراه شدن این جاده را از مسئولان طلب کنند. این جاده که هرگز با توجه به حجم بالای تردد