اراده ای برای احداث ورزشگاه مرنددر وزارت ورزش وجوانان وجود ندارد

اراده ای برای احداث ورزشگاه مرنددر وزارت ورزش وجوانان وجود ندارد

دارانیوز:پس از این که مشکل معارض این پروژه رفع شد ، اخیرا برخی ها بنا به دلایل موهوم به دنبال بهانه تراشی های جدید در مقابل این طرح ملی هستند ومتاسفانه بعضی از دوستان در داخل وزارت ورزش وجوان هستند که اجازه ادامه احداث ساخت این ورزشگاه را نمی دهند وبه ذهن انسان این مسئله خطور می کند که وزارت اراده ای برای شروع پروژه ندارند.

شخص وزیر در رابطه با ساخت ورزشگاه شهرستان مرند بایدتوضیح دهد

شخص وزیر در رابطه با ساخت ورزشگاه شهرستان مرند بایدتوضیح دهد

دارانیوز:عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با سوال خود از وزیر ورزش گفت: برخی طرح های نیمه تمام ورزشی در حوزه انتخابیه موضوع سوال من از گودرزی است. محمد حسن نژاد در گفت و گویی، در خصوص سوال خود از وزیر ورزش و جوانان که قرار است طی جلسه ای در روز سه شنبه (۲۰