اژه‌ای: قوه قضائیه آمادگی دارد خلاء‌های حمایت از ورزشکاران را برطرف کند
در نشست با قهرمانان ورزشی

اژه‌ای: قوه قضائیه آمادگی دارد خلاء‌های حمایت از ورزشکاران را برطرف کند

داراخبر،رئیس قوه قضائیه در واکنش به درخواست برخی ورزشکاران برای ایجاد شعب اختصاصی برای رسیدگی به مشکلات و دعاوی حقوقی ورزشکاران تصریح کرد: به دعاوی حقوقی ورزشی به صورت تخصصی رسیدگی خواهد شد.

تبلhttp://www.daranews.ir/wp-content/uploads/2021/10/1دارا-خبر.jpgیغات تبلhttp://www.daranews.ir/wp-content/uploads/2021/10/1دارا-خبر.jpgیغات تبلhttp://www.daranews.ir/wp-content/uploads/2021/10/1دارا-خبر.jpgیغات کد اعلام وصول پایگاه خبری