چهار وزیر امضاءکننده نامه به دنبال رانت و خوراک ارزان بودند

چهار وزیر امضاءکننده نامه به دنبال رانت و خوراک ارزان بودند

به گزارش داراخبر،اکبر ترکان در گفتگویی با اشاره به نامه اخیر چهار وزیر کار، صنعت، دفاع و اقتصاد به رئیس جمهور گفت: این وزرا هم‌اکنون از نوشتن و امضای چنین نامه‌ای پشیمان شده‌اند چرا که در خواست نابجایی از رئیس جمهور داشتند. او در پاسخ به این پرسش که واکنش رئیس جمهور به آنان چه

بازتاب سخنان نعمت زاده و درخواست برای برکناری وی

بازتاب سخنان نعمت زاده و درخواست برای برکناری وی

به گزارش داراخبر،بسیاری مردم  و مخاطبان در فضای مجازی با تقبیح اظهارات وی خواهان عذر خواهی و برکناری وی شدند. کاربری در فضای مجازی با عنوان  ” بی سابقه ترین توهین وزیر یک مملکت به مردم فقیر و نجیب و بیگناه یک کشورنوشت :  جناب آقای نعمت زاده  که ثروت وی به هزار میلیارد تومان