شهرستان مرند همچنان بدون پایگاه انتقال خون است

شهرستان مرند همچنان بدون پایگاه انتقال خون است

دارانیوز:در هر لحظه از هر روز، بسیاری از مردم در سراسر جهان، در هر سنی و از هر طبقه‌ای برای ادامه حیات خویش به خون نیاز پیدا می‌کنند، نیاز به خون همگانی است اما دسترسی به آن برای همه کسانی که بدان نیاز دارند، میسر نیست.

با وجود اینکه شهرستان مرند دارای بیش از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت جز دومین شهرستان بزرگ استان آذربایجان شرقی به شمار می‌رود، پایگاه انتقال خون در این شهرستان وجود ندارد.