زن انگلیسی که دو ماه ایران را با موتور گشت (+عکس)

زن انگلیسی که دو ماه ایران را با موتور گشت (+عکس)

یک زن موتور سوار انگلیسی در دو ساال گذشته به مدت دو ماه تمام مناطق ایران را از طریق موتور سیکلت پیموده است. به گزارش دارانیوز ” لوییز پریس” موتور سوار حرفه ای و گردشگر انگلیسی در سال های 2013 و 2014 دو بار و در مجموع 60 روز ، مسافتی معادل 3 هزار مایل