مرند صاحب ساختمان پزشکان می شود

مرند صاحب ساختمان پزشکان می شود

به گزارش دارانیوز سید رضا هاشمی شهردار مرند در گفتگویی گفت : با امضای قرارداد ساختمان پزشکان با مشارکت بخش خصوصی ، مرند دارای ساختمان پزشکان می شود و علاوه بر صرفه و صلاح اقتصادی برای شهرداری و مشارکت کننده ، شهروندان از رفاه و دسترسی لازم برای مراجعه به درمان و همچنین رفاه انتظار