پلمب ۲ واحد صنفی در “ملکان “
فرمانده انتظامی ملکان؛

پلمب ۲ واحد صنفی در “ملکان “

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان از پلمب ۲ واحد صنفی به علت عدم رعايت قوانين و مقررات متصدیان خبر داد.

پلمب کافه رستوران متخلف در ملکان
فرمانده انتظامی شهرستان ملکان؛

پلمب کافه رستوران متخلف در ملکان

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان از پلمب یک واحد کافه رستوران متخلف به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی خبر داد.