بانکها در امور خیریه دخالت نکنند

بانکها در امور خیریه دخالت نکنند

به گزارش دارانیوز:محمدحسن نژاد در گفت وگویی، درباره ورود بانکها در امور خیریه و ساخت مدرسه یا درمانگاه، گفت: بانکها نیز مانند هر نهاد دیگری یک مسولیت اجتماعی دارند و در این هیچ شکی نیست اما باید بدانیم بانکها اول در مقابل سهامداران وسپره گذاران مسوول هستند.  نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای