پرداخت مطالبات پيمانکاران با اوراق صکوک، موثر است

پرداخت مطالبات پيمانکاران با اوراق صکوک، موثر است

به گزارش دارانیوز ، محمد حسن‌نژاد ، نماینده مرند و جلفا در مجلس تصمیم دولت برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار اسلامی را اقدامی مفید خواند که نقدینگی های سرگردان را از بازار جمع و به سوی تولید هدایت می کند. وی قابلیت نقدشوندگی را از مهمترین لوازم و ویژگی های