ازبچگی دوست داشتم حرفهایم را به زبان شوخی با کشیدن کارتون و کاریکاتوربگویم
ندا تنهائی مقدم:

ازبچگی دوست داشتم حرفهایم را به زبان شوخی با کشیدن کارتون و کاریکاتوربگویم

داراخبر :تصویرسازی کتاب کودکان، کتاب بزرگ‌سالان، آنان‌که می‌اندیشند و می‌خوانند، آنان‌که می‌خندند و می‌گریند، طرح جلد مجلات آنان‌که برای خود می‌سازند، آنان‌که آهسته می‌گویند...