مجید قنبرزاده در جمع مدیران روابط عمومی برتر کشور
دیپلم افتخار با مقام‌آوری در ۵ بخش به سازمان منطقه آزاد ارس رسید؛

مجید قنبرزاده در جمع مدیران روابط عمومی برتر کشور

اختتامیه هجدهمین دوره انتشارات ملی روابط عمومی‌های کشور با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، پالایشگاه و پتروشیمی‌ها و بخش خصوصی در تهران برگزار شد.‌