مشخص نبودن سیاست شهرداری مردم را به کار غیرقانونی سوق میدهد

مشخص نبودن سیاست شهرداری مردم را به کار غیرقانونی سوق میدهد

محمد اسماعیل سعیدی در پاسخ به سوال خبرنگارما مبنی براینکه جنابعالی به عنوان اولین نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اخیراً اعتراض صریح و شفافی در خصوص عملکرد کمسیون ماده صد شهرداری ها داشتید، گفت: با توجه به بروز مشکلات بسیار عدیده برای شهروندان عزیز، در این خصوص، هم برای کمسیون ماده صد و هم