کشف کودشیمیایی قاچاق در ملکان
فرمانده انتظامي شهرستان ملکان؛

کشف کودشیمیایی قاچاق در ملکان

فرمانده انتظامي شهرستان ملکان،از کشف ۲ تن و ۵۰۰ کيلوگرم کود شيميايي قاچاق و توقيف يک دستگاه خودرو خبر داد.