جشنواره تئاتر کودک و نوجوان باغچه بان مرند جشنواره‌ای خاص در حوزه تئاتر است      
دومین جشنواره سراسری تئاتر کودک و نوجوان باغچه‌بان/

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان باغچه بان مرند جشنواره‌ای خاص در حوزه تئاتر است     

دومین جشنواره سراسری تئاتر کودک و نوجوان باغچه‌بان، به دلیل نگاه ویژه به تئاتر کودک و نوجوان جزو جشنواره‌های خاصی است که در کشور برگزار می‌شود.