تطهیر فتنه گران یا قدرت نمایی؟+ تصاویر

تطهیر فتنه گران یا قدرت نمایی؟+ تصاویر

به گزارش دارانیوز، در حالی  که چند روز پیش انتخابات هیئت رئیسه مجلس نهم برای سال سوم برگزار گردید و هنوز نزدیک به دو سال دیگر تا برگزاری انتخابات مجلس دهم باقی مانده است اما با این وجود فضای رسانه های زنجیره ای به حدی انتخاباتی شده که بیشتر به روزها و ایام انتخابات شباهت دارد.