تاریخ انتشار : چهارشنبه 19 مهر 1396 - 14:14
کد خبر : 23100

از بانوان در مدیریتهای سازمانهای شهرداری استفاده خواهم نمود/ اگر اجازه دهید به اسناد مالی گذشته رسیدگی می کنم

از بانوان در مدیریتهای سازمانهای شهرداری استفاده خواهم نمود/ اگر اجازه دهید به اسناد مالی گذشته رسیدگی  می کنم

داراخبر،میرسیاوش اسبقی گفت:از جوانان وبخصوص بانوان درمدیریت سازمانهای شهرداری درصورت اعتماد اعضای شورای اسلامی شهر به بنده استفاده خواهم نمود

به گزارش  داراخبر، جلسه شورای شهر مرند با موضوع بررسی برنامه های دو گزینه شهرداری مرند روز دوشنبه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. در ابتدای این جلسه میرسیاوش اسبقی یکی از گزینه نهایی اعضای شورای شهر مرند برنامه های خود را جهت تصدی شهرداری مرند ارائه کرد.

اعتماد ازدست رفته به شهرداری وشورای شهر بازگردد

میرسیاوش اسبقی اولین گزینه شهرداری مرند در خصوص برنامه های خود در صورت انتخاب بعنوان شهردار مرند گفت: اعتماد مردم نسبت به شورای اسلامی شهر وشهرداری به دلیل اتفاقات روی داده در سالهای اخیر بسیار کمت شده که باید فعالیتهای دراین راستا صورت گیرد تا این اعتماد به شهرداری وشورای شهر برگردد ویکی از اولویت های بنده در صورت شهردار شدن، تقویت جایگاه  شورا وهمچنین تعامل با مسئولان خواهد بود.

برنامه های راهبردی بلند مدت ،میان مدت وکوتاه مدت دارم

وی در ادامه افزود: بنده برنامه های راهبردی خودرا به کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم کرده ام که بطور خلاصه آنهارا اعلام می کنم وهرجا لازم باشد توضیحاتی ارائه خواهم نمود.

حمایت از حقوق حقه مردم از وظایف اصلی من خواهدبود

اسبقی با اشاره به اینکه متاسفانه باب شده در شهرداری به ارباب رجوع بدلیل عدم کار کارشناسی جوابهای سربالا داده شود گفت: اگر اعضای شورای اسلامی شهر مرند به بنده اعتماد کنند قطعا سعی خواهم کرد وازحقوق حقه شهروندان  دفاع خواهم کرد واجازه کم کاری به هیچ کس از کارمندان خود نخواهم داد اگر امروز مشاهده کنید بسیاری از بازدیدهای کارشناسی از چندین روز به یک روز کاهش پیداکرده است.

دانستن وشفاف سازی منابع درآمدی وهزینه ای شهرداری حق مردم می باشد

وی دانستن را حق مردم دانست وگفت: اگر بخواهیم از حقوق حقه مردم در شهرداری دفاع کنیم ایجاد نظام شفاف خدمات و گردش مالی می باشد باید درهرشش ماه عملکرد مالی خودرا درانظار عمومی قراردهیم .

ساماندهی نیروهای اضافی شهرداری با کارورزی ،کارپروری وکارآفرینی امکان پذیر هست

این گزینه شهرداری مرند مدیریت منابع انسانی با اصلاح ساختار در موضوع حق با شهروند است اظهار داشت: طبق ساختاری که وزارت کشور برای شهرداری مرند تصویب کرده برای ۱۰۰نفر است درحالی که ۴۱۳ نفر بطور مستقیم در بدنه شهرداری مشغول به کار هستند و حقوق می گیرند وما نیازمند اجرای نظام شفاف سازی خدمات شهرداری و گردش مالی هستیم که دراین مدت سرپرستی اقداماتی دراین خصوص نیز انجام داده ام گرچه نیروهای زیادی در شهرداری وجود دارد اما ما می توانیم با کارورزی، کارپروری، کار آفرینی کارگران  این مشکل را رفع کنیم ،در رابطه با اضافه کاریها قطعا ساماندیهای لازم را انجام خواهیم داد تا حق به حقدار برسد.

مناطق ۱و۲ ،نواحی هشتگانه شهرداری وشهردار شب را ایجاد خواهم نمود

اسبقی در رابطه با ارائه خدمت به شهروندان ایجاد مناطق ۱و۲را ضروری خواند وگفت:درصورت تصویب شورای اسلامی شهر ما آماده ایجاد مناطق ۱و۲برای تسهیل در خدمات رسانی به مردم وهمچنین ایجادنواحی هشتگانه را در برنامه خود دارم وقطعا شهردار شب نیز انتخاب خواهم کردو ضوابط طرح تفصیلی سیال برای حل مشکلات شهروندان را از طریق مراجع مربوطه پیگیری خواهیم کرد.

معاونت فرهنگی وهنری وورزشی ایجاد خواهم نمود

مشاور سابق مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر بخواهیم شهری با نشاط وشاداب داشته باشیم نیازمند کار تشکیلاتی منسجم بوده  می باشد که بنده به دلیل عدم امکان ایجاد سازمان فرهنگی وهنری ،برای حمایت از ورزشکاران وهنرمندان وبرنامه ریزی برای ایجاد روحیه نشاط وشادابی وتزریق آن به جامعه قطعا معاونت ایجاد معاونت فرهنگی ورزشی را در برنامه خود دارم وآنرا اجرایی خواهم نمود.

از بانوان در مدیریتهای سازمانهای شهرداری استفاده خواهم نمود

اسبقی در ادامه افزود: بنده از جوانان وبخصوص بانوان درمدیریت سازمانهای شهرداری درصورت اعتماد اعضای شورای اسلامی شهر به بنده استفاده خواهم نمود

حل مشکل بخش خصوصی با تقسیم بندی شهر وسپردن آن به شرکتهای مختلف قابل حل می باشد

این گزینه شهرداری اشاره ای به مشکلات بوجود آمده در رابطه با جمع آوری زباله وکارگران خدماتی بخش خصوصی داشت وبیان کرد: یکی از مهمترین برنامه های کوتاه مدت بنده رسیدگی به این مشکل بوده وبرای حل این معضل راهکاری دارم وشهر را به سه قسمت تقسیم نمائیم وبه دوشرکت دیگر واگذار کنیم تا کارها با قدرت وسرعت انجام گردد.

برای حل مشکل جواهر چندین هفته می باشد که منتظر جلسه مشترک با شورای شهر هستیم

وی در قسمتی از برنامه های خود به پروژه های جواهر وپل ولایت اشاره کرد وگفت: اتمام مشکل استحکام پل ولایت که اقدام به عقد قرارداد نموده ودرحال اجرایی کردن آن هستیم وقول حل مشکل پروژه های مشارکتی از جمله جواهر وقائم در عرض یک ماه آینده هستم وبرای حل این معضل چندین هفته است که منتظر جلسه فوق العاده مشترک با شورای اسلامی شهرهستیم.

ساماندهی ورودی وخروجیهای شهر،ایجادزمینه های گردشگری ومیراث فرهنگی

اسبقی در قسمتی دیگر از برنامه خود به ساماندهی ورودیهای شهر مرند پرداخت واظهارداشت: ورودیها وخروجیهای شهر اصلا درشان مردم مرند نبوده وبرای ساماندهی آنها از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد همچنین در رابطه با بناهای تاریخی ومیراث فرهنگی اقداماتی گرچه شروع شده اما باید بیشتر تلاش کرد وزمینه های جذب گردشگری را در سطح شهر افزایش داد ودرصورت جذب گردشگر وایجاد مکانهای رفاهی وگردشگری درآمدهای پایداری برای شهرداری ایجاد خواهد شد .

ایجاد درآمدی پایداربدون اعمال نظر وفشار بر شهروندان وبخصوص قشر ضعیف جامعه

سرپرست شهرداری مرند وگزینه شهرداری گفت: برای ایجاد درآمدی پایدار برای شهرداری باید ساختار درآمدی پایدار بدون اعمال نظر وفشاربه قشر مستضعف را پیاده نمائیم ودر سرمایه گذاری صحیح که متاسفانه تاکنون صورت نگرفته برنامه ریزی کرده ودرآن راستا حرکت کنیم .

بانک اطلاعاتی املاک شهرداری را راه اندازی خواهم نمود

معاون عمرانی وبرنامه سابق فرمانداری ویژه خوی گفت:متاسفانه تاکنون در رابطه با بانک اطلاعات املاک شهرداری اقداماتی صورت نگرفته وازاین بابت املاک شهرداری بعضا توسط سوداگران بدون اینکه از طرف شهرداری فهمیده شود به فروش رفته اند که لازمه آن ایجاد این بانک می باشد .

حل مشکلات املاک در مناطقی چون میناخور ،آغ زمین وغیره…

میرسیاوش اسبقی اشاره ای به املاک تملک نشده ای که می شود با کمترین هزینه نسبت به رفع مشکل آنها اقدام نمود کرد وبیان داشت: حل گره های کور معابر شهری، مثل ادامه پورشریف که مشکل بیست ساله در عرض ده روز بازگشایی شد

،حل مشکلات توافقی با املاک محور بلوار مرحوم عباسی وبسیاری از نقاط شهر از جمله میناخوردر صورت اعتماد شورای اسلامی شهر کمتر سه ماه آنها را اجرایی خواهم کرد.

ساماندهی ماشین آلات خدماتی وعمرانی شهرداری وحسابرسی پرونده های ماده صد مفقودی وغیره…

وی در خصوص ساماندهی ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرداری نیز گفت: متاسفانه بسیاری از ماشین آلات شهرداری مستهلک شده ونیازمند ورود دستگاههای نو به شهرداری می باشد که بایدسریعتر این کار صورت بگیرد شاید گفته شود که شهرداری مشکلات مالی وکمبود آن هست که راهکار آن کاملا ساده وقابل اجرا می باشد اگر شورای شهر به بنده اجازه دهند

از طریق حسابرسی پرونده های مفقودی کلان ماده صد و غیره که مفقود هستند قابل حل می باشد ومی توان بر بسیاری از مشکلات مالی فائق آمد.

تعیین وتکلیف چکهای صادره سرگردان ومشخص نشده شهرداری

گزینه شهرداری مرند در ادامه اشاره به مشکلات موجود از جمله چکهای سرگردان ومشخص نشده ای که در دست بعضی ها می باشد پرداخت وافزود: تعیین وتکلیف پرونده های بلا تکلیف و چک های سرگردان شهرداری از اولویتهای بنده برای برون رفت از مشکلات می باشد که کارهارا شروع کرده ام ونقاطی حساس رسیده ام که اگر شورای شهر خواهان حل باشند آن را ادامه خواهم داد.

اگر اجازه دهید به اسناد مالی گذشته رسیدگی  می کنم

وی اظهار داشت : خیلی نمی خواهم به مسائل ریز شوم منتهی این را عرض می کنم در شهرداری مشکلاتی بوده که این مشکلات باعث گردیده بسیاری از کارها از شفافیت لازم برخوردار نباشند وبه این دلیل اگر شورا بخواهد و اجازه ورود بدهد به اسناد مالی انجام شده خواهیم پرداخت ولاغیر ،چرا که اگر ورود کنم بعضی ها خواهند گفت که اسبقی دارد حاشیه درست می کند.

برنامه های بلند مدت بسیاری برای انجام دارم

میرسیاوش اسبقی به برنامه های بلند مدت خود اشاره ای نمود وبیان داشت: برنامه های که می توانم برای اجرای بلند مدت آن نسبت به اجرایی نمودن آنها نمایم از جمله شهربازی سرپوشیده در پارک لاله، جایگاه سوخت تک موردی، مجتمع شغل های مزاحم، پایانه مسافربری جدید بین شهری می باشد که امیدوارم در صورت اعتماد اعضای شورای اسلامی شهر این طرح ها را اجرایی نمایم.

تعیین تکلیف سهام شهرداری در شرکتهای مختلف

گزینه شهرداری مرند گفت: درگذشته شهرداری دنبال خرید نردبان هیدرولیک آتش نشانی بود وبرای همین امر نیز مبلغ ۱۰۰هزاردلار به حساب شرکت سازنده واریزشده ولی متاسفانه تاکنون بی نتیجه بوده که باید این مبلغ تعیین وتکلیف گرددوهمچنین شهرداری مرند دارای سهام درشرکتهای آب وفاضلاب استان ، سازمان همیاری ، خانه سازی پیش ساخته وشرکت عالم آرا دارد که مشخص نیست وباید تعیین وتکلیف گردند.

بعداز اتمام ارائه برنامه میرسیاوش اسبقی هریک از اعضا سوالات خودرا طرح نمودند که جوابهای زیر داده شد.

 

-بسیاری از طرحها وپروژه ها بدون استاندارد سازی بوده که اگر بنده باشم قطعا پروژه ها و طرح ها استاندارد سازی خواهندشد.

-پیش بینی بنده برای سال آینده بودجه ۱۰۰۰میلیارد ریالی  وبا سرمایه گذاری ۱۲۰۰میلیارد ریال خواهد بود

– تقاطع های غیر همسطح درشریانهای گره دار ترافیکی باید انجام شود گرچه در شورای ترافیک مصوب شده اما بدون مطالعه بوده که باید مطالعات دقیق وکارشناسی صورت گرفته واجرایی گردد.

-خیابان طالقانی از چهارراه رفیع آباد بازگشایی ترافیکی یکی از نقاط مشکل ساز برای مردم نتطقه می باشد که اقدام به حل آن در اولین جلسه شورای ترافیک خواهم کرد

– پرداخت حقوق کارگران شهرداری که از سالهای قبل وامسال مانده وبازنشست شده را قطعا تا چند ماه آینده درصورت انتخاب اقدام خواهم کرد.

 

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

تبلhttp://www.daranews.ir/wp-content/uploads/2021/10/1دارا-خبر.jpgیغات تبلhttp://www.daranews.ir/wp-content/uploads/2021/10/1دارا-خبر.jpgیغات تبلhttp://www.daranews.ir/wp-content/uploads/2021/10/1دارا-خبر.jpgیغات کد اعلام وصول پایگاه خبری