ورود سامانه‌ی بارشی جدید به آذربایجان شرقی از روز چهارشنبه

ورود سامانه‌ی بارشی جدید به آذربایجان شرقی از روز چهارشنبه

به گزارش داراخبر،محمد امیدفر ، در خصوص آخرین وضعیت آب و هوای استان اظهار کرد: آخرین اطلاعات و نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده‌ی پایداری آب‌ و هوای استان تا اواسط هفته است. وی ادامه داد: سرعت وزش باد نیز پایین خواهد بود، اما از روز چهارشنبه سامانه‌ی بارشی وارد استان شده و در برخی نواحی به