طرح توسعه کتابخوانی در روستاهای مرزی منطقه آزاد ارس
با مشارکت کانون پرورش فکری و معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس اجرا می‌شود:

طرح توسعه کتابخوانی در روستاهای مرزی منطقه آزاد ارس

داراخبر،طرح توسعه کتابخانه با مشارکت کانون استان آذربایجان شرقی و معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس ویژه کودکان و نوجوانان روستاهای مرزی این منطقه برگزار می‌شود.