برگزاری نمایشگاه کتاب در شهرستان مرند

برگزاری نمایشگاه کتاب در شهرستان مرند

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به نقل از رئیس این اداره نمایشگاه کتاب با بیش از سه هزار عنوان تازه های نشر  از ۲۰آذرماه در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند برگزار می شود سعید سلطان پوربا بیان این خبر گفت : با توجه به استقبال بسیار خوب مردم فهیم